HRG Szentendre

Szenzoros integráció, szenzomotoros fejlesztés

Szenzoros integráció, szenzomotoros fejlesztés

A szenzoros integráció egy képesség, amivel szervezzük és feldolgozzuk a különféle érzékelési csatornákból agyunkba érkező információkat, amire szenzomotoros válaszokat adunk. Például: repül felém egy labda (érzékelem, az irányát, a sebességét és a távolságát) és arrébb lépek, hogy ne találjon el. Ez utóbbi az adekvát, azaz a szituációnak megfelelő szenzomotoros válasz. Az organikusan éretlen, gyenge szenzoros integrációjú gyermek látja a labdát, de nem gondolja, hogy el fogja találni. Ezért hibás szenzomotoros választ ad, azaz nem lép el a labda elől, vagy csak lassan mozdul, esetleg nem jó irányban tér ki.
A szenzomotoros fejlesztés során speciális mozgásokon és ingereken keresztül serkentjük az idegrendszeri működést, aminek hatására javul az észlelés és a koordináció és kialakul az adaptív szenzoros válasz adásának képessége, megvalósul a szenzoros integráció.
A jó szenzoros integráció három területen mutatkozik meg: a poszturális szabályozás (antigravitációs testtartások, a nyak, a törzs és a végtagok egymáshoz viszonyuló helyzete), a bilaterális motoros integráció, ami a test kétoldaliságát és a hozzá kapcsolódó kéz és törzsmozgásokat foglalja magában, valamint a reflexintegrációt, ami bizonyos primitív reflexek ki nem válthatóságát jelenti. Mindhárom funkció vesztibuláris alapú. Ezek alapvető fontosságúak a finom és nagymozgások precizitásában, valamint az oldaliság, a vizuális-térbeli percepció, és a motoros tervező képességek kialakításában. Ahhoz, hogy eredményesen javítani lehessen a gyermek tanulási és motoros (mozgásos) hátrányát vesztibuláris alapuló szenzomotoros fejlesztésre van szükség. A vesztibuláris rendszer szerepet játszik az egyensúly, a reflex integráció, a testtartás, az izomtónus és a szemmozgások szabályozásában. Mivel a vesztibuláris rendszer az agyi féltekék találkozásánál helyezkedik el, vizsgálatok szerint közreműködik az agyi féltekék közötti kommunikációban is, így a test két fele közötti koordinációt is befolyásolja. Ezek a vesztibuláris funkciók kihatnak a motoros készségek, kézdominancia és a mozgástervezés, valamint a nyelvi és vizuális-térbeli képességek fejlődésére is.
A vesztibuláris rendszer zavarai összefüggnek a tanulási problémákkal és a nyelv elsajátításának problémáival.

A vízben történő HRG és a szárazföldi TSMT tréning vesztibuláris ingereket nyújtó szenzomotoros fejlesztő terápia.